Integritetspolicy

Genom detta meddelande, CAPARRÓS NATURE, S.L., CIF B-04032322, med adress på Boulevard Manuel del Aguila Ortega, km. 8.6 C.P. 04130 – El Alquián (Almería), och e-post info@caparrosnature.com, informerar användare av sin portal om dess policy för personuppgiftsskydd så att användarna fritt och frivilligt kan avgöra om de vill tillhandahålla CAPARRÓS NATURE, SL De personuppgifter som kan krävas eller som kan erhållas i de olika avsnitten där en relation med dem upprättas.


YTTERLIGARE INFORMATION OM DATASKYDD OCH INTEGRITETSPOLICY

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Identitet: CAPARRÓS NATURE, S.L. – CIF: B-04032322
Postadress: Boulevard Manuel del Aguila Ortega, km. 8,6. C.P. 04130 El Alquián (Almería)
Telefon (kundtjänst): +34 950 600 213
E-post: info@caparrosnature.com

För vilket ändamål behandlar vi dina uppgifter?

1) Uppgifter som tillhandahålls via kontaktsektionen
Uppgifterna som tillhandahålls via kontaktavsnittet kommer att behandlas för att möta de förfrågningar eller förfrågningar som du gör via kundtjänstkanalerna, samt hantera den typ av relation du har med oss ​​och sända kommersiell information om produkter. Och tjänster av alla medel, inklusive elektroniska medel.
Bevaringsperiod: Dessa kontaktuppgifter kommer att behandlas så länge som är nödvändigt för att uppfylla din begäran eller begäran, eller för att skicka kommersiell information om produkter och tjänster. Och de kommer att behållas så länge du behåller ditt samtycke för detta ändamål.
2) Navigationsdata. Användbarhets- och kvalitetsanalys för att förbättra våra tjänster
Om du besöker vår webbplats (https://tomatlobello.com) informerar vi dig om att din surfinformation kommer att bearbetas för analytiska och statistiska ändamål, det vill säga för att förstå hur användare interagerar med vår webbplats och därmed kunna göra förbättringar av den.
Bevaringsperiod: personuppgifter kommer att behandlas snabbt under den tid då vi fortsätter att utföra en specifik kvalitetsåtgärd eller undersökning eller tills vi anonymiserar din surfinformation.

På samma sätt informerar vi dig om att inga automatiserade individuella beslut kommer att fattas eller profiler skapas.

Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Den rättsliga grunden för utvecklingen av de syften som ingår i föregående avsnitt kommer att vara följande:

1) Uppgifter som tillhandahålls via kontaktsektionen
Dina personuppgifter kommer att behandlas baserat på ditt samtycke för att skicka kommersiell information om produkter och tjänster på något sätt, inklusive elektroniska medel.
Vi anser att vi har ett legitimt intresse av att sköta de förfrågningar eller förfrågningar som du gör till oss via de olika befintliga kontaktmedlen. Vi förstår att behandlingen av dessa uppgifter också är till nytta för dig i den utsträckning det gör att vi kan tjäna dig ordentligt och lösa de frågor som ställts.

2) Användbarhet och kvalitetsanalys
Behandlingen av surfdata baseras på ett legitimt intresse för att analysera webbplatsens användbarhet eftersom vi förstår att behandlingen av dessa uppgifter också är fördelaktigt för dig eftersom syftet är att förbättra användarupplevelsen och erbjuda en högre kvalitetstjänst.

Att fylla i alla begärda uppgifter är nödvändigt för att uppnå en optimal tillhandahållande av de tjänster som görs tillgängliga för dig. Vägran att tillhandahålla de begärda personuppgifterna eller leveransen av felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra det omöjligt att svara på din fråga.

Användarna är ansvariga för riktigheten och noggrannheten i de uppgifter som tillhandahålls, samt att hålla dem uppdaterade och kommunicera till Caparrós Nature, S.L. alla ändringar av dem.

Inga internationella dataöverföringar är planerade.

Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?

Uppgifterna som tillhandahålls genom kontaktsektionen kan kommuniceras till andra företag som är medlemmar i Caparrós Group, av vilka Caparrós Nature, S.L. utgör en del för att skicka kommersiell information om framtida evenemang, kampanjer, tjänster och / eller produkter från nämnda företag.

På samma sätt kan dina personuppgifter överföras till förvaltningar, myndigheter och offentliga organ, inklusive domstolar och domstolar, när det krävs enligt tillämpliga regler.

Caparrós Nature, S.L. kontrakterar värd för din webbplats i länder i Europeiska unionen, under skydd av europeiska regler för dataskydd.

Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?

Oavsett syfte eller den rättsliga grund under vilken vi behandlar dina uppgifter har du följande rättigheter:
• Alla har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som berör dem behandlas i vårt företag.
• Intresserade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in .
• Intresserade har rätt att när som helst återkalla eller återkalla det beviljade tillståndet för behandling av deras uppgifter för specifika ändamål. Under vissa omständigheter som föreskrivs i artikel 18 i RGPD kan de berörda parterna begära en begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall de bara kommer att behållas för att utöva eller försvara anspråk och för att fullgöra alla rättsliga skyldigheter.
• Under vissa omständigheter och av skäl relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. I dessa fall kommer dina uppgifter inte att behandlas förutom för att uppfylla en rättslig skyldighet eller utöva eller försvara eventuella anspråk.
• Under vissa omständigheter (när behandlingen utförs med automatiserade medel och den baseras på samtycke från de intresserade personerna) kan de intresserade personerna begära att deras data kan överföras så att dessa överförs till en annan personuppgiftsansvarig. Detta innebär att du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format för att kunna överföra det till en annan enhet direkt, när det är tekniskt möjligt.

Intresserade kan utöva dessa rättigheter genom följande kanaler:
• Postbrev, bifoga en kopia av ditt nationella identitetsdokument, pass eller något annat identitetsdokument, och begäran där begäran görs, till Caparrós Nature, S.L., på adressen Boulevard Manuel del Aguila Ortega, km. 8.6. C.P. 04130 El Alquián (Almería).
• E-post till adressen info@caparrosnature.com med följande information: namn och efternamn för den berörda parten, adress för anmälningssyfte, fotokopia av det nationella identitetsdokumentet, pass eller andra identitetshandlingar och begäran där begäran anges .

Du kan få modeller för denna övning i Citizen Portal för den spanska dataskyddsbyrån http://www.agpd.es.

Du informeras också om din rätt att ansöka till den relevanta dataskyddsmyndigheten, särskilt till den spanska myndigheten för dataskydd om begäran om att utöva någon rättighet inte har uppfyllts ordentligt. Eller om du av någon annan anledning anser att du att dina personuppgifter inte behandlas korrekt.


VAD HÄNDER OM DU GÖR OSS MED TREDJEPARTSDATA?

Vi erbjuder funktioner eller tjänster som kräver att vi behandlar personuppgifter från en tredje part som du tillhandahåller oss, till exempel när det gäller att skicka produkter till andra än de som gör beställningen. Om du förser oss med personuppgifter från tredje part är du ansvarig för nämnda personuppgifter och du måste få deras tidigare och uttryckliga samtycke efter att ha informerat dem om villkoren i denna sekretesspolicy.
På samma sätt förbinder du dig att undanta Caparrós Nature, S.L. från allt ansvar. i händelse av eventuella anspråk, böter eller sanktioner som du kan vara skyldig att bära till följd av ditt brott mot den skyldighet som beskrivs i föregående stycke.


FÖRÄNDRINGAR AV PRIVATPOLITIKEN

Caparrós Nature, S.L. förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis. I dessa fall kommer vi att meddela dig på olika sätt via portalen (till exempel via en banner, en popup eller ett push-meddelande), eller vi kommer till och med att meddela din e-postadress när den aktuella ändringen är viktig för din integritet , så att du kan granska ändringarna, bedöma dem och, i förekommande fall, motsätta dig eller avsluta prenumerationen på någon tjänst eller funktionalitet.
Vi föreslår dock att du läser igenom denna integritetspolicy då och då för mindre ändringar eller interaktiva förbättringar.


SÄKERHETSÅTGÄRDER

Caparrós Nature, S.L. För att göra sin dataskyddspolicy effektiv och effektiv har den antagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att undvika ändringar, förlust, missbruk, behandling och obehörig åtkomst eller stöld av densamma med hänsyn till teknikens tillstånd.


INFORMATION OM COOKIES

Vi använder cookies och liknande enheter för att underlätta din navigering på webben, för att veta hur du interagerar med oss ​​och i vissa fall för att kunna visa dig reklam baserat på dina surfvanor.

Vilka kakor använder vi?

Egna cookies:

NamnBeskrivningVaraktighet
moove_gdpr_popupDet tjänar till att spara dina cookiepreferenser på webben via cookie-meddelandebannernSession

Tredjepartscookies:

NamnBeskrivningVaraktighet
_gaGoogle. Det tjänar till att spara dina cookiepreferenser på webben via cookie-meddelandebannernSession
DVGoogle. Esta cookie se genera con el fin de mostrar al usuario publicidad que según las preferencias de su sesión activa. Esta cookie se genera con el fin de mostrar al usuario publicidad que según las preferencias de su sesión activa.1 timme
1P_JARGoogle. Denna cookie genereras för att visa användarens reklam enligt preferenser för deras aktiva session. Denna cookie genereras för att visa användarens reklam enligt preferenser för deras aktiva session. 1 månad
CONSENTGoogle. Denna cookie låter dig anpassa hur annonser visas utanför Google eller lagra information, t.ex. önskat språk när sökresultaten visas.20 år
OTZGoogle. De gör det möjligt att optimera och anpassa de annonser som visas när du surfar. Den används för att analysera trafikmönster till webben, webbläsarens sessionstid. Det är relaterat till det personliga annonseringssystemet för Google Adwords.1 månad
NIDGoogle. Det innehåller ett unikt ID som Google använder för att komma ihåg dina preferenser och annan information, till exempel ditt föredragna språk (till exempel spanska), antalet sökresultat du vill visa per sida (till exempel 10 eller 20) och om du vill att Googles SafeSearch-filter ska vara på eller av6 månader
SEARCH_SAMESITEGoogle. Ge garantier om när cookies skickas mellan webbplatser så att användarna skyddas6 månader
ANIDGoogle. Dessa cookies har ett reklamändamål för Google Adwords-tjänsten. De innehåller ett unikt slumpmässigt genererat värde som gör att plattformen kan urskilja webbläsare och enheter. Denna information används för att mäta annonsernas prestanda och ge rekommendationer angående produkter baserat på statistiska data.1 år
Lobello-tomat